XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

تودیع و معارفه معاون فرهنگی مرکز آموزش زبان و معارف اسلا...

جلسه کارکنان مركز آموزش زبان و معارف اسلامي روز شنبه ۴ دی‌ماه ۱۳۹۵ با موضوع تودیع و معارفه معاون فرهنگی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی برگزا...

جلسه تصمیم‌گیری در خصوص برنامه سجا...

روز سه‌شنبه مورخ 95/7/27 جلسه‌اي در خصوص تصميم‌گيري نسبت به برنامه سجا در مركز آموزش زبان و معارف اسلامي برگزار گرديد. اين جلسه رأس ساعت 10 ...

بازدید رؤسای دانشگاه علوم پزشکی همدان...

مركز آموزش زبان و معارف اسلامي روز شنبه مورخ 27/6/95 ميزبان رؤساي دانشگاه علوم پزشكي همدان بود، در اين جلسه كه نزديك به دو ساعت به طول انجام...

جلسه تودیع و معارفه در گروه معارف اسلامی...

با توجه به انصراف جناب حجة‌الاسلام و المسلمين حاج آقاي صفاري، روز شنبه مورخ 6/6/95 جلسه‌اي بدين منظور در اتاق جلسات مركز آموزش زبان و معارف ...

اخبار فرهنگی - تربیتی

اخبار آموزش فارسی

اخبار آموزش معارف

اخبار آموزش عربی

اخبار پژوهش

اخبار اداری مالی