پنجمین گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جه...

گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان همه ساله به همت بنیاد سعدی و با حضور موسسات و اندیشمندان فعال در حوزه زبان فارسی برگزار ...

حضور مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در نمایشگاه هفته پژو...

در روز شنبه 24 آذرماه 1397 و همزمان با آغاز هفته پژوهش، حجه الاسلام و المسلمین دکتر عباسی ریاست محترم جامعه المصطفی العالمیه دومین نمایشگاه ...

جلسه هماهنگی مدیران مدارس و مراکز تمهیدیه جامعه المصطفی(...

با توجه به برگزاری اجلاس سالانه بنیاد سعدی با حضور نهادها و مؤسسات متولی آموزش زبان فارسی که در پنجم دی ماه سال جاری به میزبانی جامعه المصطف...

جلسه با رئیس دانشگاه خواجه معین الدین چشتی لکنهو...

در روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 جناب آقای پروفسور ماهرخ مرزا رئیس دانشگاه خواجه معین الدین چشتی لکنهو هندوستان در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی...

اخبار فرهنگی - تربیتی

اخبار پژوهش

اخبار آموزش فارسی

اخبار آموزش معارف

اخبار اداری مالی