دیدار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه...

در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 تعدادی از دانشجویان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه مهمان مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی بودند. در این بازدی...

مراسم افتتاح نمازخانه و کتابخانه جدید مرکز آموزش زبان و ...

کتابخانه جدید مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی المصطفی در مساحتی بالغ بر 200 متر مربع و نمازخانه جدید این مرکز نیز در محیطی با بیش از 300 متر ...

بازدید رؤسای دانشگاه شهرکرد از مرکز آموزش زبان و معارف ا...

مركز آموزش زبان و معارف اسلامي روز دوشنبه مورخ 97/11/1 ميزبان رؤساي دانشگاه شهرکرد بود، در اين جلسه كه نزديک به دو ساعت به طول انجاميد، در ا...

پنجمین گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جه...

گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان همه ساله به همت بنیاد سعدی و با حضور موسسات و اندیشمندان فعال در حوزه زبان فارسی برگزار ...

اخبار فرهنگی - تربیتی

اخبار آموزش

اخبار پژوهش

اخبار اداری مالی