18
سپتامبر

بازدید رؤسای دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی روز شنبه مورخ ۲۷/۶/۹۵ میزبان رؤسای دانشگاه علوم پزشکی همدان بود، در این جلسه که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، در ابتدا دو طرف به بیان توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های خود پرداختند.
در این جلسه که در غیاب رئیس مجموعه به دلیل شرکت در همایش غدیر برگزار شد، آقایان ناطق، معاون پژوهش، دکتر مهرآوران، عضو هیأت علمی، خراسانی، مسئول بخش فارسی و رئیس زاده، مسئول بخش معارف اسلامی به نمایندگی از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در این جلسه شرکت نمودند و آقایان دکتر موسوی بهار، رئیس دانشگاه، دکتر فراهانی، معاون آموزش و دکتر صمدی معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی همدان به منظور بازدید از این مرکز و نحوه تعامل و همکاری سازنده و متقابل دو مجموعه در جهت جذب دانشجویان غیرایرانی و فراهم نمودن امکانات و زیرساخت‌های لازم و استفاده از ظرفیت‌های دو طرف به بحث و بررسی پرداختند.
در پایان مهمانان گرامی از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید به عمل آوردند.