08
سپتامبر

بازدید رؤسای دانشگاه کاشان

مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۶/۱۵ میزبان رؤسای دانشگاه کاشان بود، در این جلسه که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، در ابتدا دو طرف به بیان توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های خود پرداختند.
در این جلسه که در غیاب رئیس مجموعه به دلیل شرکت در جلسه ی دیگری برگزار شد، آقایان ناطق (معاون پژوهش)، بابانژاد (معاون آموزش)، باقرپور (معاون اداری مالی)، خراسانی (مسئول بخش فارسی)، فرجی(کارشناس پژوهش) به نمایندگی از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در این جلسه شرکت نمودند و آقایان دکتر شیخ زاده (معاون آموزش)، دیده بان (رئیس دانشکده مجازی و پردیس مجازی)، شجری (رئیس دانشگاه ادبیات و زبان های خارجی) و خانم ها دکتر طالبی (مشاور رئیس در امور بین الملل و مدرس)، طاهری (رئیس مرکز زبان) دانشگاه کاشان به منظور بازدید از این مرکز و نحوه تعامل و همکاری سازنده و متقابل دو مجموعه در جهت جذب دانشجویان غیرایرانی، نحوه آموزش زبان فارسی و فراهم نمودن امکانات و زیرساخت‌های لازم و استفاده از ظرفیت‌های دو طرف به بحث و بررسی پرداختند.
در پایان مهمانان گرامی از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید به عمل آوردند.