03
فوریه

آقایان دکتر ضرغامیان و دکتر عسگری مؤلف کتاب‌های آموزش زبان فارسی

 

بسمه تعالی
از مدیران و مسئولان این مؤسسه که امکان مشاهده این فعالیت‌های گسترده و زحمات بی‌منت در باب آموزش زبان فارسی را فراهم آوردند سپاس‌گزاریم و امیدواریم با قوت بیشتر و توانایی و علاقه‌ افزون‌تر این مهم را ادامه دهند.

بدون تردید این فعالیت‌ها ثمرات ارزش‌مند خود را در همه‌ عرصه‌ها نشان خواهد داد.
بااحترام
ضرغامیان/ عسگری

022