29
فوریه

بازدید از مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان – دانشگاه فردوسی مشهد

در راستای تعامل و همکاری با مجموعه‌های همسو در زمینه آموزش زبان فارسی هیأتی متشکل از  مسئول روابط بین الملل، معاون پژوهش و معاون آموزش مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی (مدرسه المهدی) در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۴ از مرکز  بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان «دانشگاه فردوسی مشهد» بازدید داشتند.

طبق برنامه ساعت ۸:۰۰ صبح ابتدا جلسه‌ای با آقای دکتر چهارمحالی  معاون رئیس مرکز برگزار شد. در این جلسه ایشان توضیح اجمالی درباره ساختار و فعالیتهای مرکز بین المللی ارائه نمودند.

پس از این جلسه به همراه جناب آقای دکتر چهارمحالی  از کلاسها و قسمت‌های مختلف آموزشی بازدید شد.

پس از آن در ساعت ۱۴:۰۰  با جناب آقای دکتر احسان قبول رئیس مرکز در خصوص همکاری‌های متقابل بحث و گفت‌وگو شد که در نهایت در خصوص چند موضوع قرار شد تفاهم نامه تنظیم و به امضای رؤسای محترم دو مجموعه برسد.