14
دسامبر

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

عباس پور تهرانی باسمه تعالی

از بخش زبان فارسی مرکز جهانی علوم اسلامی بازدید گردید، فعالیت‌های صورت‌گرفته در این بخش مانند خود مرکز برای مسئولان شناخته شده نیست و اقدام ارزنده‌ای در آموزش زبان فارسی صورت گرفته است که بسیار برای غیرفارسی زبانان و نسل ایرانی که در خارج از کشور متولّد شده‌اند می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

انشاءالله در در اختیار قراردادن اقدام‌های صورت گرفته در این بخش از جمله نرم‌افزار تهیه شده به علاقمندان زبان فارسی تسریع گردد.

عباس پور تهرانی

 

موارد فوق تأیید می‌شود / فتح الله حسنوند نماینده خرم‌آباد لرستان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

016