01
مارس

جناب آقای حسن مهدویان، معاونت تربیتی مرکز جهانی علوم اسلامی

 

بسم الله الرحمن الرحیم
مرکز آموزش زبان فارسی به عنوان مدخلی برای طلاب محترم مرکز جهانی مطمئن‌ترین پایگاهی می‌تواند باشد که جلوه‌های اسلام ناب محمّدی در جمهوری اسلامی و شعا‌ع‌های نورانی فرهنگ ولایت و قرآن در حوزه‌ علمیه مقدسه را برای این میهمانان گرانقدر امّ القرای اسلام به نمایش گذارد.

با امید موفقیّت همه دست‌اندرکاران این نمایشگاه که به حق نشان‌دهنده‌ عمق زحمات مدیریت محترم و کلیه‌ِ کارگزاران مرکز آموزش زبان می‌باشد.
خدا یارتان
حسن مهدویان

020