18
مه

دکتر احمد صفار مقدم، استاد، نویسنده و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر صفار مقدمبسم الله الرحمن الرحیم
امروز چهارشنبه  ۱۳۸۴/۲/۲۸ به زیارت این مکان مقدس آمدم که چیزی یاد بگیرم و اگر توانستم قدمی هم بردارم. چیزی که برای یادگرفتن یافتم بالاتر از تصورم بود.
من با حاصل کار و تلاش پیگیر و مستمر سال‌های طولانی روبه‌رو شدم که مبنایش را عشق، ایمان، پشتکار و فداکاری تشکیل می‌دهد. زمان زیادی لازم است که در همه چیز دقیق شوم و واقعاً یاد بگیرم… و امّا تا این لحظه هیچ قدمی نتوانستم بردارم که خدمتی تصور شود.
احمد صفار مقدم
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
003