05
ژانویه

دکتر امیرحسین انصاری عضو شورای انفورماتیک

ای کاش پی برند حریفان به مستی‌ام

زیرا که باده‌نوش من از جام هستی‌ام

ای کاش ساغری بکفت بودم و ز قهر

بر سنگ غیر وی وز هم می‌شکستی‌ام

 

توفیق روز افزون دوستان گرام برادر

 مهمی که یقیناً می‌تواند آنچه از ما در اندیشه‌های نابی بوجود آورده‌اند به درستی نمایان سازد و به همگان بیاموزد که کماکان بسان رعد خروشان که پیچیده‌اند.

 

جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما

 با ارادت تمامی وجود

007

 

 

عقلم نرسد تا بکجا عالم هستی است
غافل نتوان بود از این گردش دوران
فصل خرد آمد که شود تاج بهر فصل
قمری به چمن آمد و بلبل بگلستان
کجروتر از اندیشه‌ِ من هیچ نبوده است
گمراه‌تر از من نبود زاده انسان
لب باز نمودم صفت چرخ بگویم
ماندم بیکی لحظه گرفتار بهاران
نومید شدم زین عدم قدرت و دیدم
وقت است که پا را بکشم باز زمیدان
هرگز نروم در پی انصار و از این پس
یک لحظه نگیرم خبراز عاشق نالان
تقدیم به دوستداران زبان عزیز فارسی
دکتر امیرحسین انصاری

008