07
آوریل

دکتر حسین فراشادی‌زاده، رییس اداره دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم

بسم الله الرحمن الرحیم
در خلال بازدید از مرکز جهانی علوم اسلامی و ارزیابی و بررسی نحوه ارائه مدرک دانشنامه به پذیرفته‌شدگان ورودی ۷۸ به بعد توفیق دست داد تا دقایقی در خدمت عزیزان مرکز آموزش مدرسه المهدی(عج) از قسمت‌های مختلف آن بازدید نمایم. آنچه همواره در ذهن اینجانب به عنوان شرط موفقیت مراکز آموزش زبان فارسی در کشور از اهمیت شایانی برخوردار بوده است همراهی آموزش با کار علمی و با هدف مشخص … مراکزی که صرفاً با نگاه آموزش زبان به این مقوله نگریسته‌اند بیشتر از بعد گفتاری موفق بوده و طلبه از حیث کتبی چندان توفیقی نداشته‌اند که این مهم در این مرکز توجه شده است و با برخوردی که با برخی از طلاب که چندان زمانی نیز از ورودشان به ایران و مرکز نمی‌گذشت از میزان پیشرفت و تسلط در مکالمه تعجب نمودم.
انشاءالله عزیزان موفق باشند و در صدد ترویج الگو و شیوه‌هایی که با ممارست و تمرین فراوان به دست آورده‌اند به سایر مراکز آموزش زبان فارسی باشند.
حسین فراشادی زاده
رییس اداره دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم

011