16
سپتامبر

دکتر حسین وثوقی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر حسین وثوقیباسمه تعالی
در تاریخ پنج‌شنبه مورخ  ۸۳/۶/۲۶ ضمن بازدید از مرکز جهانی علوم اسلامی و آشنایی با برنامه‌های مختلف آموزش زبان و آموزش زبان و آموزش علوم دینی احساس بسیار مسرت و غرور در بنده به وجود آمدکه بخصوص در مورد آموزش زبان فارسی، برنامه آموزشی که مجموعاً بالغ بر ۳۳+ ۲۴ واحد می‌شد بسیار موفقیت آمیز بود و این جانب می‌تواند اذعان کند که شیوه تدریس و نحوه فشرده (intensive) و علاقه دانشجویان و همت مدرسان محترم به گونه‌ای است که در این برنامه آموزش زبان حجم وسیعی از مطالب در قالب ۵۷ واحد در مدت کوتاهی تدریس می‌گردد که این برنامه با افزایش برخی از دروس زبانشناسی نثر و شعر ساده فارسی می‌تواند در قالب برنامه ۷۲ واحدی کاردانی عرضه گردد.
با آرزوی توفیق الهی ـ حسین وثوقی
013