27
فوریه

دکتر سید محسن گلدانساز، رئیس کانون زبان ایران و هیأت همراه

 

بسمه تعالی
توفیقی بود به اتفاق دوستان خوبم آقایان پایا و ناصری خدمات مؤثر عزیزان در بخش آموزش زبان فارسی و زحمات فراوانشان را دیدیم شنیدیم و بهره بردیم ان‌شاءالله زمینه بهره‌مندی بیشتر و تعامل و همکاری از این پس فراهم آید بنده به سهم خود تشکر می‌کنم و این تلاش را قدم بسیار مثبت و پرخیر و برکت در آموزش زبان فارسی که در این مرکز مقدمه آموزش معارف اسلامی است می‌دانم.
مأجور و مؤید باشید که هستید انشاءلله
سید محسن گلدانساز
محمد پایا
محمد ناصری
۹/۱۲/۷۹

018