30
اکتبر

بازدید مدیرگروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

مدیرگروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران، دکتر محمود بی‌جن‌خان روز چهارشنبه مورخ هفتم آبان ماه ۱۳۹۳ از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی بازدید کردند.
در این دیدار که با حضور رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، معاون پژوهش حجت الاسلام فردی و حجت الاسلام دکتر اسکندری مدیر گروه زبان فارسی تشکیل شد، ابتدا حجت الاسلام سید محمودحسینی کاویانی رئیس مرکز گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه را بیان نمودند.
در ادامه طرفین در خصوص امضای تفاهم‌نامه‌ای تحقیقاتی فیمابین مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی و دانشگاه تهران بحث و بررسی نمودند.
دانشیار و مدیر گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران در پایان از اعضای جلسه دعوت به عمل آوردند که ضمن حضور در دانشگاه تهران ادامه روند بررسی این مبحث را پی‌گیری نمایند.