17
فوریه

بازدید معاون بین‌الملل وزارت آموزش و پروش از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

معاون بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای خلیل‌الله بابالو به اتفاق هیأت همراه در روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی بازدید کردند.
در این دیدار ابتدا رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی درباره حجم بالای فعالیت‌های المصطفی(ص) در میان غیرایرانیان و همچنین شیوه‌ها و مدل‌های خاص آموزش زبان فارسی در مدت شش ماه توضیحاتی را ارائه کرد که مورد توجه قرار گرفت.
آقای بابالو در این دیدار اشاره کردند خوشبختانه هرکاری را که روحانیت در عرصه‌های علمی وارد شده با دلسوزی خاصی که دارند به نحو احسن به انجام رسانیده است که فعالیت‌های این مجموعه شاهد آن می‌باشد.
وی در ادامه خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای تحت پوشش قرار دادن حداکثری فرزندان ایرانیان خارج از کشور در امر آموزش زبان فارسی با استفاده از تجارب مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی شد که این مجموعه نیز آمادگی خود را برای هرگونه فعالیت و مساعدت در این زمینه اظهار داشت.