26
ژانویه

بازدید نماینده آیت الله سیستانی در پاکستان از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

شیخ شاکر علی سرور، نماینده آیت‌الله سیستانی در پاکستان و هئیت همراه، در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۳ از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی بازدید کردند.
در ابتدا معاون آموزش ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی، در مورد اهمیت زبان فارسی و معارف اسلامی مطالبی را ارائه کرده و نقش مرکز آموزش زبان را در جامعه المصطفی بیان کرد.
ایشان پس از آگاهی از وضعیت آموزشی مدرسه، از قسمت‌های مختلف این مجموعه اعم از کلاس‌های آموزشی، آزمایشگاه، بخش معارف اسلامی و عربی،‌ برنامه‌های آموزشی و امتحانات و… دیدن کردند.