27
جولای

برگزاری اولین جلسه تعاونی مسکن کارکنان و اساتید مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

اولین جلسه تعاونی مسکن کارکنان و اساتید مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی ساعت ۱۴ روز دوشنبه، پنجم مرداد ۹۴ با حضور آقای مهندس ابراهیمی و در جهت توجیه چگونگی عملکرد این تعاونی در آینده برگزار گردید.
در این جلسه با رأی شرکت کنندگان اعضای هیئت مدیره آقایان حسینی کاویانی، چتری، سنجری، پورمند، بابانژاد معین گردیده و آقایان مصدق و تبار نیز به عنوان عضو علی‌البدل مشخص شدند که قرار شد در مرحله اول ثبت تعاونی مسکن نیز انجام پذیرد.
لازم به ذکر است با تصویب کلیه شرکت کنندگان این تعاونی به نام «خادمین المهدی(عج)» نامگذاری شد.
در پایان اعضای جلسه برای تصمیم‌گیری بهتر در این خصوص در اتاق ریاست به بحث و بررسی پرداختند.