19
آگوست

برگزاری کارگروه تخصصی زبان آموزشی و آموزش زبان جامعه المصطفی(ص)

در راستای تشکیل کارگروه‌های تخصصی که به منظور بازنگری نظام آموزشی و تربیتی و ارتقای سطح کیفی آموزش در جامعه المصطفی(ص) کارگروه تخصصی «زبان آموزشی و آموزش زبان» در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی تشکیل شد.

این کارگروه از ابتدای ماه مبارک رمضان و با ترکیبی از متخصصان و مسؤولان حوزه آموزش فعالیّت خود را شروع کرد و در هفته دو جلسه به این امر اختصاص یافت و در آن، بخشی از نقاط قوت، آسیب‌ها و نارسایی‌ها مورد بررسی قرار گرفت و برای رسیدن به اهداف بلند جامعه المصطفی(ص) راه‌کارهایی ارائه و مصوب شد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

۱- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینی، رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی (رئیس جلسه)

۲- حجت الاسلام والمسلمین ملکی، رئیس واحد اصفهان جامعه المصطفی(ص) (دبیر جلسه)

۳- جناب آقای سلطانی، مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی (عضو جلسه)

۴- حجت الاسلام والمسلمین قلی زاده، مدیر کل پشتیبانی آموزش ستاد (عضو جلسه)

۵- حجت الاسلام والمسلمین محسنی، معاون آموزش مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی (عضو جلسه)

۶- حجت الاسلام والمسلمین علوی، معاون آموزش مؤسسه زبان و فرهنگ (عضو جلسه)

۷- حجت الاسلام والمسلمین فردی، معاون پژوهش مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی (عضو جلسه)

۸- جناب آقای دکتر فخر روحانی، زبان شناس (عضو جلسه)

۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر اسکندری، عضو هیئت علمی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی (عضو جلسه)

۱۰جناب آقای ناطق، کارشناس پژوهش مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی (منشی جلسه)