21
ژانویه

تشکیل شورای خیّرین مدرسه المهدی(عج)

بر اساس اعلام جناب آقای مقصودی، مسئول محترم خیرین المصطفی(ص) مبنی بر لزوم تشکیل شورای خیّرین مدرسه المهدی(عج)، جلسه‌ای به این منظور در روز شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ با حضور رئیس، معاونان، مسئول روابط عمومی و کارشناس تربیتی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی تشکیل و مقرر شد که در ابتدای کار، اعضای شورای مذکور مشخص و نسبت به افتتاح حساب برای این منظور اقدام شود.

در پایان جلسه، اعضای شورا، مشخص و قرار شد پس از افتتاح حساب، نامه‌ای جهت معرفی به ستاد خیرین المصطفی(ص) ارسال شود و جلسات نیز به صورت مرتب با حضور اعضا تشکیل و گزارش آن به شورای خیرین المصطفی ارسال شود.

در این جلسه، اعضا، پیشنهادات و نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.