05
دسامبر

جلسه با رئیس دانشگاه خواجه معین الدین چشتی لکنهو

در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۹/۷ جناب آقای پروفسور ماهرخ مرزا رئیس دانشگاه خواجه معین الدین چشتی لکنهو هندوستان در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی حضور پیدا نموده و از نزدیک با روند فعالیت‌های این مرکز آشنا شدند.
در این جلسه که با حضور معاونین مجموعه برگزار گردید پس از عرض خیرمقدم گزارشی اجمالی از فعالیت های مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی از قبیل تعداد فارغ التحصیلان، دوره های برگزار شده، شیوه آموزش، فرآیند آموزش و اینکه در این مجموعه آموزش زبان فارسی بدون زبان واسطه و بدون هیچ گونه ترجمه ای صورت می پذیرد که باعث شگفت زدگی و تعجب ایشان گردید.
در این جلسه برخی از طلاب دانش آموخته در این مرکز نیز حضور داشتند که به معرفی خود پرداختند.