11
ژانویه

جلسه مشترک با معاونان، مدیران گروه‌های علمی و دبیران گروه مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

جلسه مشترکی با حضور رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، معاونان، مدیران گروه‌های علمی و دبیران گروه، جهت بررسی ساختار، برنامه‌ها و انتظارات مجموعه از گروه‌های علمی و وظایفی که هر کدام از گروه‌ها و اعضای آن بر عهده خواهند گرفت، در روز دو‌شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۴ تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین حقیقی، رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی به اهمیت فعالیت گروه‌ها اشاره کردند و گفتند: در صورتی که گروه‌های علمی به خوبی به وظایف خود واقف بوده و آنها را انجام دهند، در مجموعه مشکلات محتوایی و روشی نخواهیم داشت.
ایشان در ادامه به توضیح درباره موارد زیر پرداختند:
ـ ساختار گروه‌های علمی؛
ـ نحوه تعیین مدیران، دبیران و اعضای گروه‌های علمی و وظایف مرتبط با آن؛
ـ نحوه به‌کارگیری اساتید همکار و حق‌التدریس در گروه‌ها؛
ـ آئین‌نامه‌های گروه‌های علمی و اساتید؛
ـ نحوه تشکیل کمیسیون امور اساتید؛
ـ نحوه جذب اساتید.
همچنین تأکید داشتند که آیین‌نامه‌های مرتبط به طور کامل مطالعه شود و مواردی که در آن بیان شده و دست مجموعه نسبت به آنها باز است، مطالبه کنیم.
همچنین از مدیران گروه‌ها خواسته شده که نسبت به تعیین جانشین برای خود جهت پی‌گیری امور اقدام شود.
در ادامه، اعضای جلسه به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و مشکلاتی که داشتند اشاره کردند و ابهامات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد که جلسات دیگری در این زمینه با گروه‌ها برگزار شود و جزئیات مسائل در آن بحث شود.