08
دسامبر

جلسه هماهنگی مدیران مدارس و مراکز تمهیدیه جامعه المصطفی(ص) در خصوص گردهمایی متولیان زبان فارسی (بنیاد سعدی)

با توجه به برگزاری اجلاس سالانه بنیاد سعدی با حضور نهادها و مؤسسات متولی آموزش زبان فارسی که در پنجم دی ماه سال جاری به میزبانی جامعه المصطفی(ص) برگزار خواهد شد، جلسه هماهنگی نمایندگی ها و مراکز داخلی المصطفی(ص) به منظور همفکری، مشاوره و آگاهی از برنامه‌های روز اجلاس در تاریخ ۹۷/۹/۱۴ در سالن جلسات مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور روسا و یا نمایندگان محترم مدارس و مراکز المصطفی(ص) که متکفل دوره های آموزش زبان فارسی می باشند، تشکیل شد، پس از شنیدن نظرات شرکت کنندگان محترم و بحث و تبادل نظر، مواردی به تصویب شرکت کنندگان رسید.