23
آوریل

جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولان مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

درراستای اطلاع رسانی و نیزرسیدگی به مشکلات زبان آموزان ؛ روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ جلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیس و معاونان مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در مدرسه المهدی(عج) برگزار شد.
در این جلسه به مشکلات و مسائل مطرح شده از طرف طلاب پاسخ داده شد.

طبق مصوبات داخلی مرکز آموزش زبان، جلسات پرسش و پاسخ به صورت منظم هر دو ماه یک بار برگزار خواهد شد.