19
دسامبر

دکتر علی اصغر محمدخانی دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات زبان فارسی

دکتر محمدخانیبسم الله الرحمن الرحیم
زبان فارسی زبان دوم جهان اسلام و زبان اول ادبیات عرفانی است و گسترش زبان فارسی یکی از راه‌های مهم گسترش فرهنگ و معارف اسلامی در جهان است.

مرکز جهانی علوم اسلامی در این راه تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده است که شاهد بخشی از این فعالیت‌ها در این دیدار بوده‌ام. توفیق خدمتگزاران در این راه را از خداوند تبارک و تعالی خواهانم.
علی اصغر محمدخانی
دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی
005