08
فوریه

دومین جلسه ملیت شناسی(کشور اوگاندا)

دومین جلسه ملیت شناسی روز دوشنبه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط جناب آقای شمس نماینده سابق المصطفی(ص) در کشور اوگاندا برگزار گردید.
هدف از برگزاری این جلسه آشنایی با کشور اوگاندا، تنوع مذهبی، زبانی، فرهنگ‌ها، متقاضیان، فعالیت شیعیان در کشور مذکور، فعالیت رقبای المصطفی(ص)، شناسایی زمینه‌های فعالیت طلاب دانش‌آموخته، آداب و رسوم، فعالیت فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان و همچنین آموزش زبان فارسی و… دانستند.
در ابتدا جناب آقای شمس به توضیحی در خصوص جغرافیا، ادیان، مذاهب، آب و هوا، نوع پوشش، فعالیت‌های سیاسی و نظامی، فلسفه رنگ پرچم، روند شکل‌گیری حکومت، تنوع در مراسمات ملی و مذهبی، خصوصیات اجتماعی و فردی مردم کشور اوگاندا پرداخت.
در ادامه ایشان تاریخچه کوتاهی را در خصوص مطالعات و ‌فعالیت‌های المصطفی(ص) در کشور اوگاندا مطرح کردند و در سال ۲۰۱۳ عهده دار نمایندگی المصطفی(ص) در کشور اوگاندا شدند.
در پایان ایشان تأکید بر فرستادن طلاب فارغ‌التحصیل از ایران در ایام تعطیل و مناسبت‌های خاص به مناطق مختلف کشور اوگاندا جهت تبلیغ داشتند.