18
آبان

دکتر احمد خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

بسم الله الرحمن الرحیم
دکتر احمد خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتیپاسداشت فرهنگ و معارف اسلامی بدون تردید بزرگ‌ترین توفیقی است که برای اهل ایمان حاصل می‌شود بویژه وقتی که این پاسداشت و صیانت با آموزش زبان فارسی که بدون تردید دومین زبان دینی در جهان اسلام محسوب است همراه گردد توفیق را مضاعف می‌کند. امروز که موفق به دیدار اجمالی از مرکز زبان و معارف اسلامی جامعه المصطفی شدم این توفیق توأمان را در مدیران و کارکنان محترم مجموعه در کمال صداقت و تلاش مشاهده کردم.
ضمن قدردانی از زحمات همه عزیزان توفیقات روزافزون همگان را از خدای بزرگ خواهانم.
احمد خاتمی
۹۳/۸/۱۸

 

دستخط دکتر احمد خاتمی