09
نوامبر

دکتر حجت رسولی، مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر حجت رسولی، مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتیروز هجدهم آبان ماه به اتفاق آقای دکتر طهرانچی، رئیس محترم دانشگاه، آقای دکتر خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات و آقای دکتر فقیهی، معاون آموزش دانشگاه از جامعه المصطفی بازدید کردم و سپس از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی دیدن کردیم؛ فضایی تقریباً مانند مدارس قدیم، با حدود ۵۰۰ دانشجو از ملیت‌های مختلف هند، پاکستان، عراق، اندونزی، آفریقایی و خاصه آسیایی و غیره.
مدرسه با هدف آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی تأسیس شده، کادر اجرایی و علمی با هدف و با انگیزه به آموزش و کار مشغول بودند، سیستم نسبتاً ساده و کارآرا از ابزارهای آموزشی به خوبی استفاده شده است، در مجموع می‌توان گفت مجموعه کم هزینه و با بازدهی کامل است.
از یک کلاس آموزشی بازدید شد حدود ۱۰ دانشجو هر یک با ملیتی خاص در کنار هم نشسته و به آموزش مشغول بودند.
حاج آقای کاویانی مدیریت مدرسه با چهره‌ای گشاده و رفتاری صمیمی و دوست داشتنی در مهمان‌نوازی محبت را به حد کامل روا داشتند و رفتارهای صمیمانه ایشان با دانشجویان نیز مشهود است.
برای همه دست‌اندرکاران آرزوی موفقیت داریم.

رسولی، دانشگاه شهید بهشتی
مشاور دانشگاه و مدیر حوزه ریاست
۹۳/۸/۱۸

Scan10003