03
دی

دکتر علی عباسی رئیس جامعه المصطفی(ص)

زبان فارسی قرن‌ها، زبان دوم دنیای اسلام بوده و امروز هم کماکان زبان دوم در دنیای اسلام بعد از زبان عربی محسوب می‌شود.
گستره زبان فارسی در این قرن‌ها، گستره عظیمی بوده؛ ایران کنونی، شبه قاره، حتی برخی از مناطق آناتولی و در بعضی از مناطق اروپای شرقی، ما ردپای زبان فارسی را در دوره‌های گذشته می‌بینیم.
پس از انقلاب اسلامی اقبال به آموزش زیان فارسی در دنیا گسترش پیدا کرد و نهادهایی شکل گرفتند که مأموریت و مسئولیت آموزش زبان فارسی را در سطح ملی و بین‌المللی به عهده دارند.
یکی از این نهادها جامعه المصطفی(ص) العالمیه است که از مراکز علمی تأسیس شده پس از انقلاب اسلامی است که در داخل کشور و در بسیاری از کشورهای جهان امروز شعبه دارد و مشغول فعالیت است.
مدخل آموزش‌های المصطفی(ص) آموزش زبان فارسی است. همه کسانی که می‌خواهند وارد آموزش‌های المصطفی(ص) بشوند باید زبان فارسی را آموزش ببینند. از شش ماه تا یک سال این آموزش‌ها طول می‌کشد.
مراکز مختلفی در داخل کشور از طرف المصطفی(ص) تأسیس شده که زبان فارسی را به دانش‌پژوهان و متقاضیان ورود به آموزش‌های الممصطفی(ص) ارائه می‌کند و مهمترین آنها در قم مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی (المهدی عج) است.
کتاب‌های مختلفی برای این آموزش‌ها طراحی شده که در طی این بیش از سه دهه حدود ۱۰۰ کتاب برای آموزش زبان فارسی در نسل‌ها و نسخه‌های مختلف فراهم شده که امروز هم نسل چهارم این کتاب‌ها در حال آموزش است.