16
دسامبر

دیدار معاون پژوهش جامعه المصطفی از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

معاون و مدیران پژوهش جامعه المصطفی، در هفته پژوهش با حضور در مرکز آموزش زبان و معارف اسامی، با رئیس و مدیران این مرکز دیدار و گفت وگو کردند.
در ابتدای این دیدار، حجت الاسام والمسلمین کارگر، رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسامی، ضمن خیر مقدم و ابراز خوشحالی از حضور معاون و مدیران پژوهش جامعه المصطفی و معرفی مدیران مرکز آموزش زبان و معارف اسامی، ضمن تبریک هفته پژوهش و قدردانی از زحمات همکاران محترم، گزارشی از فعالیت‌های این مرکز ارائه کردند.
در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، معاون پژوهش المصطفی، با تشکر از میزبانی مدیران مرکز آموزش زبان و معارف اسامی، ضمن تبریک هفته پژوهش و اشاره به نمایشگاه‌های برگزار شده در هفته پژوهش و حضور خوب و فعال مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی به قدمت و اهمیت و جایگاه این مرکز در المصطفی اشاره کردند و به مشکلات و مسائل و ابهاماتی که از طرف دوستان مطرح شد پاسخ دادند.
در پایان جلسه، مدیران پژوهش المصطفی آقایان اوصیا، ثقفی و شانی توضیحاتی در حیطه مسئولیت و فعالیت خود بیان داشتند.