10
آوریل

آغاز همکاری مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی و دانشگاه شاه عبدالطیف پاکستان

رئیس دانشگاه شاه عبدالطیف پاکستان، جهت عقد تفاهم نامه زبان فارسی با مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی به ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعهالمصطفی(ص)، حجت الاسلام والمسلمین سید حمید رضا حقیقی، رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی و نماینده سابق المصطفی(ص) در سریلانکا با اعلام این خبر گفت: با توجه به ارتباط و عقد تفاهم نامه با دانشگاه شاه عبدالطیف پاکستان به عنوان هفتمین دانشگاه برتر این کشور در زمان تصدی نمایندگی سریلانکا، موضوع راه اندازی کرسی زبان فارسی با آن دانشگاه از بدو مسئولیت اینجانب در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی مطرح شد و مورد استقبال رئیس دانشگاه شاه عبدالطیف قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه پیشنهاد گردید دانشگاه شاه عبدالطیف، امکانات سخت افزاری از قبیل تخصیص مکان، امکانات آموزشی و کمک آموزشی و … را فراهم آورده و در مقابل نیز جامعه المصطفی(ص)، امکانات نرم افزاری از قبیل تربیت و اعزام استاد، متون آموزشی و … را تامین نماید که دانشگاه مذکور، موافقت خود را در این باره اعلام نموده است.

رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در پایان با اشاره به سفر هیئتی از دانشگاه شاه عبدالطیف پاکستان به ایران، اظهار داشت: پیرو هماهنگی های بعمل آمده، مقرر گردید ابتدا رئیس این دانشگاه به همراه رئیس دانشکده علوم انسانی، جهت بازدید و تکمیل مباحث توافق به ایران سفر نمایند و پس از آن نیز جهت عقد تفاهم نامه آموزش زبان فارسی، سفر متقابلی انجام پذیرد.