• تلفن تماس : 02532912365
  • ایمیل : Info@ilis.ir
  • ساعات پاسخگویی : 14:30-7:30
زبان آموز عزیز! جهت ورود به قسمت اطلاعات آموزشی، نیاز به استفاده از کد داخلی مرکز آموزش زبان و کلمه عبور دارید. چنانچه شما برای اولین بار است که می خواهید وارد این قسمت شوید ویا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید، روی عبارت «کلمه عبور را فراموش کرده اید؟» کلیک نمایید. با ورود به صفحه مربوطه وپر کردن مشخصات درخواستی، کلمه عبور را دریافت خواهید کرد. پس از ورود به این قسمت ومشاهده اطلاعات شخصی خود، لطفاً بر روی عبارت «خروج» کلیک کرده ویا صفحه مربوطه را ببندید تا اطلاعات شما محفوظ بماند.