16
بهمن

آیت الله اعرافی رئیس سابق جامعه المصطفی العالمیه

آیت الله اعرافی رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه

خدمات افتخار آفرین و ارزنده این مجموعه در خور هرگونه ستایش و تمجید می‌باشد و در همه اقطار عالم سایه افکنده است.