09
نوامبر

محمد رضا فقیهی حبیب آبادی، معاون آموزش دانشگاه شهید بهشتی

باسمه تعالی
دکتر فقیهی، معاون آموزش دانشگاه شهید بهشتیبازدید از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی توفیق الهی بود که موجب شد تا با محقق شدن یکی از آرزوهایمان آشنا شویم. حضور علاقه‌مندان به آموزش معارف اسلامی از سراسر جهان و از کشورهای گوناگون در این مرکز که با نظم و نیروی انسانی متعهد و علاقه‌مند اداره می‌شود، هر بیننده‌ای را به وجد می‌آورد. این مرکز به نظر حقیر هدفمند ایجاد شده و با مأموریت معین و بر اساس مدیریتی کارآمد و معتقد اداره می‌شود. برای همه عزیزان اداره کننده و مدرس در این مرکز آرزوی توفیقات الهی دارم و امیدوارم به تدریج محصول‌های این مرکز سراسر کشورهای جهان را فرا گیرد.
با آرزوی توفیق و سعادتمندی
محمد رضا فقیهی حبیب آبادی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه شهید بهشتی
۹۳/۸/۱۸

دستخط دکتر فقیهی