10
مه

کسب مقام اول رتبه‌بندی طرح مربیان اخلاق در سال ۹۶

کسب رتبه اول توسط مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی در رتبه‌بندی اجرای طرح مربیان اخلاق و تربیت در بین مراکز المصطفی(ص) درسال ۱۳۹۶ را خدمت همه طلاب، اساتید، همکاران و مربیان اخلاق تبریک عرض می‌نماییم.

این ارزیابی و رتبه‌بندی در بازه زمانی ۴۵ روز (نیمه بهمن و اسفند ماه) از تعداد ۷۱ مربی (۲۰ درصد مربیان اخلاق و تربیت در المصطفی) و به صورت انتخاب اتفاقی، توسط مدیر کل تربیتی المصطفی، درسال ۹۶ انجام شده و نتیجه داده‌های آن در حد بیش از ۹۵ درصد قابل قبول و قابل سرایت به کلیه مربیان اخلاق و تربیت است.

این موفقیت را به طلاب، اساتید، مربیان محترم اخلاق و تربیت مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی تبریک عرض می‌نماییم.