۲۳
آذر

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

 باسمه تعالی از بخش زبان فارسی مرکز جهانی علوم اسلامی بازدید گردید، فعالیت‌های صورت‌گرفته در این بخش مانند خود مرکز برای مسئولان شناخته شده نیست و اقدام ارزنده‌ای در...

Read More