Archive for: شهریور ۱۳۸۳

دکتر حسین وثوقی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر حسین وثوقی

باسمه تعالی در تاریخ پنج‌شنبه مورخ  ۸۳/۶/۲۶ ضمن بازدید از مرکز جهانی علوم اسلامی و آشنایی با برنامه‌های مختلف آموزش زبان و آموزش زبان و آموزش علوم دینی احساس بسیار مسرت و غرور در بنده به وجود آمدکه بخصوص در مورد آموزش زبان فارسی، برنامه آموزشی که مجموعاً بالغ بر ۳۳+ ۲۴ واحد می‌شد بسیار موفقیت ...