Archive for: آبان ۱۳۸۶

آقایان زکایی و طاهری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

019

باسمه تعالی قبل از حضور در اینجا درباره توفیق مرکز در آموزش زبان فارسی به طلاب خارجی شنیده بودم و در این بازدید کوتاه از نزدیک با آن آشنا شدم و بخشی از دلائل توفیق را از نزدیک دریافتم. خدا را سپاسگزارم که توفیق این دیدار را فراهم آورد و آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای شما ...