Archive for: اسفند ۱۳۹۰

دیدار سفیر کشور رومانی وهمراهان از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

روز دوشنبه مورخ ۸/۱۲/۹۰ سفیر محترم کشور رومانی جناب آقای دکتر کریسیان تئودرسکو به همراه وابسته‏ی فرهنگی سفارت آقای موزگارانو و آقای دکتر میهای چرگانسکو جهت بازدید و آشنایی با مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در مدرسه‏ی المهدی حضور یافتند و مورد استقبال گرم مدیر و معاونان مدرسه قرار گرفتند. در ابتدای این ملاقات رئیس ...