۲۸
مرداد

برگزاری کارگروه تخصصی زبان آموزشی و آموزش زبان جامعه المصطفی(ص)

در راستای تشکیل کارگروه‌های تخصصی که به منظور بازنگری نظام آموزشی و تربیتی و ارتقای سطح کیفی آموزش در جامعه المصطفی(ص) کارگروه تخصصی «زبان آموزشی و آموزش زبان» در...

Read More