Archive for: بهمن ۱۳۹۲

بازدید معاون بین‌الملل وزارت آموزش و پروش از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

معاون بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای خلیل‌الله بابالو به اتفاق هیأت همراه در روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ از مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی بازدید کردند. در این دیدار ابتدا رئیس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی درباره حجم بالای فعالیت‌های المصطفی(ص) در میان غیرایرانیان و همچنین شیوه‌ها و مدل‌های خاص آموزش زبان ...