Archive for: شهریور ۱۳۹۵

بازدید رؤسای دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی روز شنبه مورخ ۲۷/۶/۹۵ میزبان رؤسای دانشگاه علوم پزشکی همدان بود، در این جلسه که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، در ابتدا دو طرف به بیان توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های خود پرداختند. در این جلسه که در غیاب رئیس مجموعه به دلیل شرکت در همایش غدیر برگزار شد، ...