• تلفن تماس : 02532912365
  • ایمیل : Info@ilis.ir
  • ساعات پاسخگویی : 14:30-7:30

آزمون دستور زبان فارسی


به دنبال برگزاری کارگاه آموزشی دستور زبان فارسی، به شرط قبولی در آزمون این کارگاه، ساعات حضور اساتید گرامی
به عنوان امتیاز دوره‌های دانش‌افزایی در نظر گرفته خواهد شد. نمره قبولی در این آزمون، ۲۲ از ۴۰ در نظر گرفته می‌شود.
لطفاً اطلاعات خواسته شده در انتهای آزمون را به طور دقیق وارد نمایید. پر کردن تمام موارد الزامی است.