تعریف آزمون ها

پیش‌گفتار

جایگاه امتحانات در هر مجموعه‌ی آموزشی از اهمیت خاص خود برخوردار است، به همین سبب پویایی و روایی امتحانات با توجه به اهداف آموزشی لازم و ضروری است.

یکی از وظایف مهم امتحانات به روزرسانی منطقی و برخوردار بودن از ملاک‌های ارزشیابی استاندارد متناسب با اهداف آموزشی است که این امر در جهت رشد و بالندگی برنامه‌های آموزشی بسیار مؤثر خواهد بود و از طرف دیگر می‌توانیم با تعامل صحیح با اساتید و زبان‌آموزان می‌توانیم از صحت فعالیت‌های آموزشی انجام شده که به صورت یک فرایند هر روز صورت می‌پذیرد، قرار بگیریم.

انواع امتحانات بخش فارسی:

۱- امتحانات روزانه (تست ۱۰دقیقه‌ای)

Microsoft Word - mt3هر زبان‌آموز موظف است هر روز در آزمون تستی ده سؤالی از درسی که روز قبل فراگرفته است، شرکت نماید، که براساس آن مسئولان آموزشی از میزان دریافت صحیح مطلب توسط او اطمینان پیدا خواهند کرد و در پایان بلافاصله امتحانات تصحیح و نمره داوطلب او ابلاغ می‌شود، هم‌اکنون این امتحان به صورت کاملاً مکانیزه و صد در صد با استفاده از کامپیوترهایی که به صورت شبکه‌ای و به صورت همزمان سؤالات را در معرض دید زبان‌آموزان قرار می‌دهند، انجام می‌شود. ناگفته نماند، به دلیل آن که گزینه صحیح به صورت رندوم در هر کامپیوتر با کامپیوتر دیگر کاملاً متفاوت است امکان هرگونه سوء استفاده احتمالی در امتحان با استفاده از سیستم‌های جدید منتفی است.

هدف از برگزاری این امتحان ارزیابی و سنجش درس خوانده شده‌ی یک روز قبل است که به صورت روزانه و درس به درس از طریق نرم‌افزار اجرا می‌شود و سؤال و جواب‌های صحیح و غلط توسط زبان‌آموز بررسی و رفع اشکال می‌شود.

 • معدل آزمون‌های تست پیوسته‌ی هر کتاب، به عنوان تست پایانی کتاب محاسبه خواهد شد.
 • مدت زمان اجرای این آزمون برای یک نفر زبان‌آموز ۱۰ دقیقه است.
 • مجموع نمرات هر درس بر مبنای نمره‌ی صد است که پس از اتمام بیست درس هر کتاب جمع و معدل‌گیری و نتیجه‌ی آن به زبان‌آموز و آموزش اعلام می‌شود.
 • زبان‌آموز باید حداقل نمره‌ی قبولی (۷۰) را کسب کند تا بتواند به کتاب بالاتر ارتقا یابد.
 • این آزمون به صورت نموداری در اختیار طلاب و استاد و آموزش قرار دارد که نمره زیر ۷۰ تا ۶۰ به رنگ زرد و نمره ۵۰ به پایین قرمز رنگ است.azmun-test1

۲- امتحانات نیمه کتاب

azmoon-nimeالف)کتبی نیمه:

این آزمون بعد از اتمام ده درس هر کتاب آموزشی برگزار می‌شود.

این آزمون بر اساس مهارت نوشتار است که شامل موارد ذیل است:

۱- جمله‌سازی

۲- معنای واژه‌ها و اصطلاحات

۳- پاسخ به سؤالات از متن کتاب

۴- تکمیل جمله‌های ناقص

۵- تبدیل افعال

۶- مخالف کلمه‌ها

۷- مرتب‌ کردن کلمه‌های نامرتب به صورت جمله

۸- کامل کردن جمله‌های ناقص

azmoon-nime2۹- دستور زبان مانند صفت‌ها، قیدها و تبدیل افعال

۱۰- تبدیل شعر به نثر

۱۱- تبدیل جمله به معلوم و مجهول

۱۲- کلمه‌های هم‌خانواده

 • مجموع نمرات این آزمون بر مبنای نمره‌ی ۱۰۰ است که زبان‌آموز باید حداقل نمره‌ی ۷۰ را کسب کند تا بتواند ده درس دوم کتاب را ادامه بدهد.
 • مدت زمان اجرای آزمون نیمه از ۷۵ تا ۹۰ دقیقه و املای نیمه ۳۰ دقیقه است.

ب) املا

 در پایان هر کتاب آموزشی و جهت ارزیابی مهارت نوشتاری از زبان‌آموز آزمون املای پایانی گرفته می‌شود. این املا از ۸ سطر تا ۱۵ سطر همراه با ۱۰ واژه ارزیابی می‌گردد.

منظور از آزمون املا سنجش توان نوشتاری مرحله به مرحله‌ی زبان‌آموز است و در نتیجه زبان‌آموز در پایان دوره باید بتواند املای بدون غلط بنویسد.

 • نمره‌ی املا بر مبنای ۲۰ نمره می‌باشد که حداقل قبولی ۱۴ است.

این امتحانات در اوراق مخصوص اخذ می‌شود.

۳- امتحانات کتبی پایانی

 • این آزمون بعد از اتمام هر کتاب آموزشی برگزار می‌گردد.
 • این ارزیابی بر اساس مهارت نوشتار صورت می‌پذیرد که شامل دوازده عنوان است که زبان‌آموز باید به هفتاد درصد این نوع سؤالات پاسخ بدهد تا به کتاب بالاتر ارتقاء یابد.
 • توضیح اینکه همراه این آزمون املا، انشا، گفتگو و برداشت هم گرفته می‌شود که توضیحات هر کدام جداگانه خواهد آمد. مجموع نمرات آزمون‌های فوق بر مبنای نمره ۱۰۰ جمع و معدل‌گیری می‌شود و زبان آموز باید حداقل نمره‌ی ۷۰ را کسب کند تا بتواند به کتاب بالاتر ارتقا یابد.
 • مدت زمان اجرای این آزمون از ۷۵ تا ۹۰ دقیقه است.

۱- تشریحی

 • این آزمون بعد از اتمام هر کتاب آموزشی برگزار می‌گردد.
 • این ارزیابی بر اساس مهارت نوشتار صورت می‌پذیرد که شامل دوازده عنوان است که زبان‌آموز باید به هفتاد درصد این نوع سؤالات پاسخ بدهد تا به کتاب بالاتر ارتقاء یابد.
 • توضیح اینکه همراه این آزمون املا، انشا، گفتگو و برداشت هم گرفته می‌شود که توضیحات هر کدام جداگانه خواهد آمد. مجموع نمرات آزمون‌های فوق بر مبنای نمره ۱۰۰ جمع و معدل‌گیری می‌شود و زبان آموز باید حداقل نمره‌ی ۷۰ را کسب کند تا بتواند به کتاب بالاتر ارتقا یابد.
 • مدت زمان اجرای این آزمون از ۷۵ تا ۹۰ دقیقه است.

۲- املا

 • در پایان هر کتاب آموزشی و جهت ارزیابی مهارت نوشتاری از زبان‌آموز آزمون املای پایانی گرفته می‌شود. این املا از ۸ سطر تا ۱۵ سطر همراه با ۱۰ واژه ارزیابی می‌گردد.
 • منظور از آزمون املا سنجش توان نوشتاری مرحله به مرحله‌ی زبان‌آموز است و در نتیجه زبان‌آموز در پایان دوره باید بتواند املای بدون غلط بنویسد.
 • نمره‌ی املا بر مبنای ۲۰ نمره می‌باشد که حداقل قبولی ۱۴ است.
 • این امتحانات در اوراق مخصوص اخذ می‌شود

۳- برداشت

 • عناوین برداشت عبارتند از: برداشت از سخنرانی، برداشت از متن مشخص، برداشت از فیلم ویا فایل صوتی
 • بعد از اتمام کتاب‌های آموزشی ۴ و ۵ و ۶ و۷ این آزمون برگزار می‌شود. نحوه‌ی اجرای آن بدین شکل است که یک سخنرانی پانزده تا بیست دقیقه‌ای با موضوع مشخص از طریق ممتحن و یا سخنرانی ضبط شده یا قطعه‌ای فیلم، از زبان‌آموزان خواسته می‌شود هر آنچه را از این سخنرانی، متن یا فیلم فهمیده اند و متوجه شده اند را بنویسند.
 • نتیجه و نمره‌ی این آزمون بر اساس صحیح شنیدن، صحیح نوشتن و درک صحیح از متن سخنرانی است.
 • مدت زمان اجرای این ِآزمون به نسبت کتاب آموزشی خوانده شده می‌باشد و (از ۱۰ دقیقه تا ۲۵ دقیقه زمان شنیدن طول می‌کشد)
 • مبنای نمره در این آزمون ۱۰ و حداقل قبولی ۷ است.

۴- انشا

 • منظور از این آزمون سنجش توانِ به کارگیری و استخدام کلمه‌ها و جمله‌های مربوط به موضوع انشای زبان‌آموز است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
 • در پایان هر کتاب آموزشی این آزمون برگزار می‌گردد به این صورت استاد موضوعی مشخص نموده و در فرصت ۴۰ دقیقه توسط زبان آموز انشا نوشته می‌شود. مبنای نمره در این آزمون ۲۰ و نمره حداقل قبولی ۱۴ است. این امتحانات در اوراق مخصوص برگزار می‌شود که ضمیمه گزارش می‌باشد.

۵- آزمایشگاه

۶- گفت‌وگو کتبی

 • بعد از اتمام کتاب‌های آموزشی و نسبت به کتابی که خوانده شده در حد و سطح همان کتاب با موضوع مشخص آزمون گفتگوی کتبی انجام می‌گیرد.
 • در نیم‌دوره‌ی اول (کتاب اول تا چهارم) آزمون گفتگوی کتبی به صورت یک گفتگوی فرضی انجام می‌گیرد.
 • منظور از این آزمون سنجش دانسته‌های نوشتاری است که بعد از آزمون نقاط قوت و ضعف و نتیجه‌ی آن به آموزش و زبان‌آموز اعلام می‌شود.
 • مبنای این آزمون ۱۰ نمره می‌باشد که حداقل قبولی ۷ است.

۴- امتحانات نهایی

۱- تست ۱۰۰سئوالی پایان دوره فارسی

۲- پایان نامه

۳- برداشت

۴- املا

۵- انشا

۶- دفاع از پایان‌نامه

این آزمون بعد از هفت کتاب آموزشی برگزار می‌شود.

این آزمون بر اساس تشخیص چهار مهارت شنیدار، گفتار، خواندار و نوشتار طراحی شده است:

این آزمون در راستای تحقیق و بررسی درباره‌ی یک موضوع خاص و نوشتن ده الی دوازده صفحه توسط زبان‌آموز انجام می‌شود. (نوشتار)

۱- آزمون برداشت کتبی از سخنرانی و یا از یک متن غیر درسی گرفته می‌شود. (شنیدار)

۲- آزمون املا از دو یا سه متن در ۱۵ سطر (شنیدار ـ نوشتار)

۳- آِزمون انشا با موضوع مشخص در ۲۰ سطر (نوشتار)

۴- آزمون درک مطلب (تست صدسؤالی) از ۷ کتب آموزشی خوانده شده

۵- دفاع از تحقیق پایان‌نامه توسط زبان‌آموز به صورت شفاهی (گفتار)

۶- قرائت تحقیق پایان‌نامه توسط زبان‌آموز به صورت شفاهی (خواندار)

لازم به ذکر است:

 • نوشتن تحقیق پایان‌نامه ۱۵ روز است.
 • در خصوص تحقیق پایان‌نامه یک استاد راهنما همراه کلاس، زبان‌آموزان را راهنمایی می‌کند.
 • تحقیق پایان‌نامه توسط استاد ارزیاب تصحیح و نمرات آن ثبت می‌شود.

 ۵- امتحانات شفاهی پایان هر کتاب

۱. گفتگو: این آزمون بعد از اتمام کتاب‌ آموزشی و یک روز بعد از امتحان کتبی پایانی انجام می‌گیرد.

 • این گفتگو به صورت شفاهی دو نفره (ممتحن با شاگرد) اجرا می‌شود. مدت زمان اجرای این آزمون به نسبت هر کتاب متفاوت است.
 • منظور از این آزمون تشخیص و ارزیابی مهارت گفتار است برای خروجی‌های امتحانات که پس از ثبت نمرات و نقاط قوت و ضعف آن به آموزش و زبان‌آموز اعلام می‌گردد.
 • نمره‌ی آزمون شفاهی بر مبنای ۱۰۰ نمره است که با نمرات آزمون‌های تست(۱۰۰نمره) تشریحی(نیمه کتبی ۱۰۰ نمره) (پایانی کتبی ۱۰۰ نمره) جمع و معدل‌گیری می‌شود و نتایج آن به آموزش و زبان‌آموز اعلام می‌گردد

 ۲. سخنرانی: این آزمون بعد از اتمام هر کتاب‌ آموزشی و یک روز بعد از امتحان کتبی پایانی انجام می‌گیرد.

 • این آزمون به منظور تشخیص مهارت گفتاری زبان‌آموز انجام می‌پذیرد. حد و سطح این سخنرانی باید در حد و سطح کتاب خوانده شده ارزیابی شود.
 • مدت زمان این آزمون نسبت به هر کتاب متفاوت است.

خواندار(قرائت متن )

۳- قرائت متن درسی

۴- قرائت متن غیر درسی

 • این آزمون بعد از اتمام کتاب‌های آموزشی به صورت شفاهی برگزار می‌شود.
 • این آزمون به منظور سنجشِ مهارت خواندار صورت می‌پذیرد. این آزمون از کتاب خوانده شده و کتاب غیر درسی هم سطح آن انجام می‌گیرد.
 • ملاک ارزیابی و ثبت نمره‌ی قرائت بر مبنای صحیح خواندن و دانستن معنای کلمه‌ها و جمله‌ها همراه به لحن جملات و رعایت دستورات ویرایشی در هنگام قرائت متن است. جمع نمرات عناوین شفاهی ۱۰۰ است. زیر ۶۰ مردود و از ۶۰ تا ۷۰ تجدید محسوب می‌شود.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *