در تاریخ ۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ جلسه ای با حضور معاونت محترم آموزش و کادر مربوطه برگزار گردید.در این جلسه به بررسی موضوعات مختلفی از جمله سایت مدرسه ، برگزاری کلاس ها در ایام تعطیلات مدرسه و مسائل دیگر آموزشی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد که در نهایت مقرر شد تمامی دوستان در خصوص اطلاع رسانی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه کاری خود به تناوب جهت بارگذاری در سایت مدرسه اقدام لازم را انجام دهند و در خصوص استفاده از مرخصی تشویقی نیز در ایام تعطیلات ، تصمیماتی اخذ شد.