Archive for: بهمن ۱۳۹۳

گزارش برگزاری دوره‌های آموزش معارف اسلامی

بخش آموزش معارف اسلامی، دوره‌های آموزشی خود به غیرفارسی زبانان را از ملیت‌های مختلف و با بهره‌گیری از اساتید مجرب عقاید، احکام، صرف، مفاهیم و تجوید قرآن، به شرح زیر آغاز نموده است: لازم به ذکر است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون یازده دوره آموزش معارف اسلامی در این مرکز تشکیل شده که هشت ...