درس چهارم : انواع صداها

در این درس با انواع صداها ( صداهای کوتاه و صداهای کشیده ) ، نام صداهای کشیده ( الف مدی ، یای مدی ، واو مدی ) ، حروف الفبای عربی به همراه صداهای کوتاه و بلند ، فرق صداهای کوتاه و کشیده ، آشنا می‌شوید .

صفحه 1 از 512345