درس اول : آداب معاشرت پیامبر با دیگران (۱)

در درس اخلاق مقدماتی ، آداب و سنت‌های پیامبر (ص) را در موضوعات مختلف بیان می‌کنیم تا هر کس به اندازه توانایی‌اش از آنها بهره‌مند شود و هرچه بیشتر خود را به اخلاق پیامبر نزدیک کند ، این درس با گوشه‌ای از روش پیامبر (ص) را در معاشرت با دیگران آشنا خواهید شد .

درس دوم : آداب معاشرت پیامبر با دیگران (۲)

انسان موجودی اجتماعی است ، روح انسان در روابط اجتماعی کامل می‌شود ، البته اگر پیشوای دانایی نباشد که انسان را از همه نظر راهنمایی کند ، روح انسان به تباهی کشیده می‌شود ، ما نیز پیامبر اسلام را که خداوند او را الگوی نیکو معرفی کرده ، الگوی خود قرار می‌دهیم و آداب معاشرت را از او یاد می‌گیریم . در این درس نیز با گوشه دیگری از آداب معاشرت پیامبر (ص) آشنا می‌شویم .

درس سوم : آداب معاشرت پیامبر با دیگران (۳)

آداب معاشرت رکن اساسی اخلاق اجتماعی و بهترین زینت برای انسان در اجتماع است ، کسی که آراسته به این آداب باشد ، به راحتی می‌تواند با مردم ارتباط روحی ـ عاطفی برقرار کند ، مردم نیز با میل و رغبت به او انس می‌گیرند و احساس محبت می‌کنند ، در این درس با گوشه‌ای دیگر از آداب معاشرت پیامبر با دیگران آشنا خواهیم شد .

درس چهارم : آداب معاشرت پیامبر با دیگران (۴)

امام صادق (ع) فرمود : خداوند پیامبر خود را به سبب اخلاق نیکش ، برگزید ، حال شما خویشتن را امتحان نمایید ، اگر اخلاق نیکوی آن حضرت را در خود یافتید شکر الهی را به جای آورید و از خدا بخواهید که آن را در شما کامل نماید . در این درس نیز گوشه‌ای از آداب معاشرت پیامبر را بیان می‌کنیم تا راهگشای زندگی زیبای فردی و اجتماعیمان باشد .

صفحه 1 از 512345