معرفی رئوس فعالیت‌های پژوهش

 

نیاز سنجی فعالیت‌های علمی پژوهشی

تهیه و تدوین طرح‌ها

ارزیابی و اولویت‌ بندی طرح‌های پژوهشی و بستن قرارداد

برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای پروژه‌ها براساس اهداف

نظارت بر اجرا و روند پروژه‌های علمی، پژوهشی ـ تدوین متون درسی و کمک درسی، نرم‌افزارها ، نشست‌ها ، مسابقات، نشریات و ….

برگزاری و شرکت در جلسات شورای پژوهش، آموزشی ـ تربیتی و شورای عالی مدرسه با هدف بررسی عملکردها ،تعیین برنامه‌ها و اولویت بندی آنها گزارش دهی و ……

برنامه‌ریزی و شرکت در همایش‌های علمی ـ پژوهشی همسو با ارائه مقاله و نمایش محصولات و عملکردهای مرکز زبان به همراه اساتید و گروه‌های علمی

برگزاری کارگاه‌های علمی در واحد مشهد و اصفهان در جهت بررسی نقاط قوت و ضعف دوره‌ی زبان و تمهیدی و ارائه روش‌های مناسب تدریس و برنامه‌های آموزشی

برگزاری جلسات با اعضای پژوهش در جهت بررسی نیازمندی‌ها، نقاط قوت و ضعف و برنامه‌ریزی درست در جهت جذب بودجه و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها به نحو احسن

گزارش‌گیری از برنامه‌ها و ارائه به مدیریت محترم و ستاد

برنامه‌ریزی و پیگیری در جهت شناسایی مراکز همسو و استفاده از تجربیات و ….

برنامه‌ریزی و نظارت در جهت استفاده بهینه از منابع ، نیروی انسانی ، صرفه جویی در وقت و بودجه ،

پیگیری و برگزاری نشست با مدیران ، اساتید و اعضای هیئت علمی بخش زبان فارسی مدرسه عالی بنت‌الهدی با هدف برنامه‌ریزی و همکاری علمی ، پژوهشی

تقویت برنامه‌ها و منابع آموزشی و کمک آموزشی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.