book2-farsiاین کتاب با سرفصل‌های بسیار متنوع و کاربردی  درقالب ۲۰ درس طراحی و برنامه ریزی شد و  پس از مراحل تدوین وصفحه آرایی اولیه  درنیمه ی دوم سال ۸۹  برای باز خوردگیری وتعیین نقاط قوت وضعف  به آموزش تحویل داده  شد . وعلاوه بر تدریس در مرکز آموزش زبان در واحد های دیگر المصطفی نیز تدریس ومورد ارزیابی دقیق قرار گرفت .

پس ازجمع آوری نقاط قوت وضعف مرحله ی بازبینی واصلاحات توسط گروه آغازشد این کتاب که در نوع خود بی نظیر است براساس بهترین شیوه ها و متدهای آموزش زبان در دنیا و با مطالعه دقیق، تدوین و پس از بارها ارزیابی و بازخوردگیری توسط اساتید در کلاس های مختلف و اصلاح در جلسات کارشناسان در قالب ۲۰درس و ۲۵۶صفحه رنگی رحلی براساس سرفصل های درسی به شکلی بسیار زیبا تدوین و طراحی شده و به خواست و یاری خداوند در اواخر سال۹۰ برای چاپ ارسال شد، و برگ زرین دیگری از جامعهالمصطفی(ص)العالمیه در تولیدات آموزش زبان فارسی خواهد بود. این کتاب از لحاظ تکنولوژی نوین با داشتن بیش از ۹۰۰ تصویر آموزشی در متن و تمرین ها که همه ی این تصاویر براساس سناریوی نوشته شده استادان محترم طراحی و ساخته شده منحصر به فرد است.

ماکت طراحی شده کتاب دوم:

 •  کتاب در ۲۰ درس طراحی شده (کتاب قبل ۱۴ درس بوده است)
 •  تمام عناوین اصلی کاربردی مانند مکان‌ها، شغل‌ها، غذاها، پوشاک، و… استخراج گردید.
 • ۲۰ ـ ۱۵ عنوان اصلی ـ کاربردی با بررسی و ذکر دلیل انتخاب می‌گردد.
 • کلیه‌ی واژه‌های مربوط به عنوان اصلی استخراج‌گردید (بدون فعل‌های مرتبط)
 • واژه‌های بسامدی برای زبان‌آموزان المصطفی با رویکرد همه ی واحدهای المصطفی انتخاب‌گردید.
 • عناوین اصلی با توجه به تک واژه‌های آن و با توجّه به اهم و مهم بودن چینش ‌شده.
 • واژه‌های عناوین اصلی با بررسی و لحاظ ارتباط آن‌ها چینش شده
 • کلیه‌ی نکته‌های ضروری و پایه در امر آموزش زبان استخراج ‌شد.
 • نکته‌ها در کنار عناوین اصلی و تک واژه‌ها با رویکرد امکان ایجاد ارتباط دوسویه قرارداده شده (با هدف آسان‌سازی امر آموزش) . درس آموزش شغل با چه نکته‌هایی همسانی دارد؟آیا آموزش این نکته‌ها نیاز به مقدمه‌ای هم دارد که قبلاً می‌بایست آموزش داده می‌شد.(مثل آموزش تاریخ و اعداد ترتیبی)
 • دو یا سه درس مستقل (از مجموع ۲۰ درس) فقط به آموزش واژه‌های فعلی می‌پردازد. این فعل‌ها باید در راستای هر واژه‌های خوانده شده‌ی قبل باشد، نه این معنی که به آن‌ها ارتباط داشته باشد. (نجار، بنا و… خوانده شده) (می‌سازد) آموزش می‌دهیم.
 • نکته‌های آموزشی به چه شکل و نحوه‌ای آموزش داده شود.
 • تمام نکته‌ها بدون ورود مستقیم به نظام و ساختارهای مختلف زبان آموزش داده می‌شود.
 • نکته‌ها در قالب جلسه‌های ساده آموزشی با محوریت یک نکته و برجسته کردن آن آورده می‌شود.
 • نکته‌ها در لوگوی خاصی طراحی می‌گردد.
 • در راستای تمرین و تثبیت نکته‌ی زبانی، ذیل آن جمله‌هایی آورده می‌شود.
 • استفاده کردن از واژه‌های جدید در این جمله‌ها ممنوع است.
 • از جمله‌های بلند و بیشتر از یک سطر استفاده نمی‌شود (مگر موارد خاص، ارائه دلیل به شورای تدوین)
 • عنوان گوش کنید و بخوانید به این قسمت داده می‌شود.
 • یک تمرین یا یک صفحه تمرین تقریباً متنوع (نه به گستردگی کتاب کار) آورده می‌شود.(بر اساس اهمیت یا ساده بودن و دشواری نکته)
 • تمرین با عنوان جایگزین کنید یا کامل کنید یا مانند مثال بگویید و … در ذیل گوش کنید و بخوانید آورده می‌شود.
 • تمرین‌ها در صورت حجیم بودن نکته، لزوم آوردن ۸ جمله در بخش گوش کنید و بخوانید می‌تواند در صفحه‌ی بعد یا پس از بیان دو ـ سه نکته‌ی مرتبط با هم آورده شود.
 • این تمرین‌ها با هدف ارزیابی در حین تدریس، تثبیت نکته، توجّه زبان‌آموزان و آموزش فراگیران بیش‌فعال نوشته می‌شود.
 • گوش کنید و بخوانید‌ها این بخش از ۵ تا ۸ جمله آورده می‌شود.
 • در این جمله‌ها با هدف اصلی تثبیت نکته از واژه‌ها درس و واژه‌های آموخته شده قبل استفاده می‌گردد.
 • در هر درس دو الی سه نکته آموزش داده می‌شود.
 • در هر درس بخش مجزایی تحت عنوان آموزش گفتار آورده می‌شود.
 • تمام واژه‌های خوانده شده در درس که شکل گفتاری دارند، همانند روش اخذ شده در بیان نکته، به شکل نکته آورده می‌شود.
 • بیان شکل‌گفتاری حداکثر در هر درس ۲ صفحه می‌باشد.
 • در پایان هر درس تمرین دوره‌ای با رویکرد ارزیابی از تمام صفحات درس و استفاده از واژه‌های آموخته‌های قبل آورده می‌شود.
 • ساعت آموزشی مورد نیاز برای تدریس این کتاب یک ساعت و بیست دقیقه می‌باشد.
 • می‌بایست پس از تدوین اولیه و تصویب در شورای تدوین پژوهش، بدون وقفه ابتدا توسط نویسندگان  تدریس و بازخورد گرفته شود.
 • پس از تدریس و بازخورد توسط  مولفین و رفع اشکالات  به دو یا سه استاد اهل فن برای تدریس و بازخورد نهایی تحویل شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *