معرفی مجموعه نرم‌افزاری پژواک

pezhvak

مجموعه نرم‌‏افزاری پژواک بر اساس محتوای کتاب‌‏های آموزش فارسی به فارسی طراحی و ساخته شده است. علاقه‌‏مندان به فراگیری زبان شیرین فارسی در هر کجا که باشند با استفاده از این مجموعه می‌‏توانند به آسانی از مرحله ابتدایی تا مراحل پیشرفته، زبان فارسی را بیاموزند و با مهارت‌‏های شنیدار، گفتار، خواندن و نوشتن فارسی آشنا شوند.

پژواک ۴

در این نرم افزار تمام محتوای کتاب «آموزش فارسی به فارسی ۴» از سری کتب آموزشی فارسی به فارسی، به همراه متن کتاب و گویش استاندارد تمام قسمت‌های آن اعم از (متن درس، جمله سازی‌ها، نکته‌ها، پاسخ دهید و بیشتر بدانیم) تهیه و در نرم‌افزار گنجانده شده است.
از جمله ویژگی‌های بارز این نرم‌افزار محیط زیبا و دسترسی آسان به تمام درس‌ها و متون آموزشی است.
انتظار می‌رود زبان آموزانی که در مقطع چهارم از آموزش زبان هستند با استفاده از این نرم افزار به مهارت‌های ذیل که از اهداف کتاب چهارم است، برسند:
۱ ـ آموزش انواع «ی»؛
۲ ـ آموزش ترکیبات وصفی و اضافی و علامت‌های آن؛
۳ ـ آشنایی با حروف ربط؛
۴ ـ آشنایی با انواع جملات و مصدر شینی؛
۵ ـ آموزش «ه» خوانا و ناخوانا؛
۶ ـ آموزش مترادف ، منفی و مخالف کلمات؛
۷ ـ افعال لازم و متعدی و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر؛
۸ ـ آشنایی با برخی از پیشوندها و پسوندها؛
۹ ـ آموزش برخی از کلماتی که به یک صورت نوشته می شوند ولی معانی متعددی دارند و . . .

پژواک ۵

در این نرم افزار تمام محتوای کتاب ( آموزش فارسی به فارسی ۵ ) از سری کتب آموزشی فارسی به فارسی، به همراه متن کتاب و گویش استاندارد تمام قسمت های آن اعم از ( متن درس، جمله سازی‌ها، نکته‌ها، پاسخ دهید و بیشتر بدانیم ) تهیه و در نرم افزار گنجانده شده است.
از جمله ویژگی‌های بارز این نرم افزار محیط زیبا و دسترسی آسان به تمام درس‌ها و متون آموزشی است .
انتظار می‌رود زبان آموزانی که در مقطع پنجم از آموزش زبان هستند با استفاده از این نرم افزار به مهارت‌های ذیل که از اهداف کتاب چهارم است، برسند:
۱ ـ طریقه صحیح خواندن اشعار و آشنایی با « واو عطف » در اشعار؛
۲ ـ واحدهای شمارش اشیاء؛
۳ ـ آشنایی با برخی از پسوندها و پیشوندها؛
۴ ـ آشنایی با « حرف ندا » و منادا؛
۵ ـ آشنایی با صفات و انواع جمله‌ها؛
۶ ـ آشنایی با اسم؛
۷ ـ آشنایی با کلمات مخفف و . . .

پژواک ۶

در این نرم افزار تمام محتوای کتاب ( آموزش فارسی به فارسی ۶ ) از سری کتب آموزشی فارسی به فارسی، به همراه متن کتاب و گویش استاندارد تمام قسمت های آن اعم از ( متن درس، جمله سازی‌ها، نکته‌ها، پاسخ دهید و بیشتر بدانیم ) تهیه و در نرم افزار گنجانده شده است.
از جمله ویژگی‌های بارز این نرم افزار محیط زیبا و دسترسی آسان به تمام درس‌ها و متون آموزشی است.
انتظار می‌رود زبان آموزانی که در مقطع ششم از آموزش زبان هستند با استفاده از این نرم افزار به مهارت‌های ذیل که از اهداف کتاب ششم است، برسند:
۱ ـ آشنایی با مفهوم مصرع و بیت، ردیف و قافیه؛
۲ ـ آشنایی با برخی اصطلاحات زبان فارسی؛
۳ ـ آشنایی با کلماتی که معانی متفاوتی دارند؛
۴ ـ آشنایی با موارد حذف فعل؛
۵ ـ آشنایی با برخی استعمالات فعل در قدیم؛
۶ ـ شیوه روان نویسی؛
۷ ـ آشنایی با افعال وصفی؛
۸ ـ آشنایی با جمع‌های مکسر؛
۹ ـ آشنایی با مصدر مرخم؛
۱۰ ـ آموزش چگونگی توصیف یک چیز و . . .

پژواک ۷

در این نرم افزار تمام محتوای کتاب ( آموزش فارسی به فارسی ۷ ) از سری کتب آموزشی فارسی به فارسی، به همراه متن کتاب و گویش استاندارد تمام قسمت های آن اعم از ( متن درس، جمله سازی‌ها، نکته‌ها، پاسخ دهید و بیشتر بدانیم ) تهیه و در نرم افزار گنجانده شده است.
از جمله ویژگی‌های بارز این نرم افزار محیط زیبا و دسترسی آسان به تمام درس‌ها و متون آموزشی است.
انتظار می‌رود زبان آموزانی که در مقطع هفتم از آموزش زبان هستند با استفاده از این نرم افزار به مهارت‌های ذیل که از اهداف کتاب هفتم است، برسند:
۱ ـ آموزش قافیه و ردیف ، تضاد ( طباق ) ، واژه های بیان استثنا؛
۲ ـ آموزش انواع شعر ( قصیده ، مثنوی رباعی )؛
۳ ـ آموزش برخی از کلماتی که به یک صورت نوشته می شوند ولی معانی متعددی دارند؛
۴ ـ آموزش برخی از ترکیبات زبان فارسی و برخی از پیشوندها و پسوندها؛
۵ ـ آموزش صفت ، صفت برتر و صفت عالی؛
۶ ـ آشنایی با آرایه‌های ادبی تشبیه و استعاره و ارکان آنها اعم از مشبه ، مشبه به، ادات تشبیه و وجه شبه و…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *