کتاب العربیه 1

کتاب اللغه العربیه ۱ به همراه کتاب کار آن  با نام «التطبیق» می‌باشد و برای مرحله مقدماتی آموزش زبان عربی در نظر گرفته شده  است.

برای تدوین آن، روش‌های مختلف آموزش زبان به ویژه زبان عربی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است.
این کتاب حدود سه سال به صورت جزوه تدوین و چندین بار بازخوردگیری و اصلاحات روی آن انجام گرفته است.

کتاب مذکورتوسط یک گروه علمی از اساتید با تجربه و قوی که بیش از بیست سال سابقه‌ی تدریس در آموزش زبان عربی دارند تألیف شده است.

جلد اول این کتاب شامل ۲۰ وحده و هر وحده دربردارنده‌ی دو درس است که مجموعا ۴۰ درس را شامل می‌شودو در آن به نکات ذیل توجه شده است:                       

۱کتاب التطبیق 1– إثراء الطالب بمفردات الحیاه الیومیه.

۲- صیاغه الجمله الاسمیه والفعلیه المُبسَّطه.

۳- إغناء الطالب بأسالیب المجامله والتعارف.

۴- أدوات الاستفهام ومواضع استخدامها.

۵- بحث العدد والمعدود بصوره تطبیقیه.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *